MARKÉTA

MARKÉTA

SPECIALIZUJI SE:

 • FYZIOTERAPIE MIMINEK
 • FYZIOTERAPIE DĚTÍ
 • FYZIOTERAPIE PRO DOROST
 • POÚRAZOVÉ STAVY
 • RÁZOVÁ VLNA
 • VOJTOVA METODA

MOJE ORDINACE

fyzioterapie Hradištko

Bc. Markéta Matisová, Dis.

NABÍZÍM VÁM

NABÍZÍM VÁM

TERAPIE RÁZOVOU VLNOU

 • bolest Achillovy šlachy
 • patelární tendinopatie
 • impingement syndrom ramenního kloubu
 • tenisový , Golfový a Oštěpařský loket
 • radiální nebo ulnární epikondylitida humeru
 • bolest ramene s kalcifikacemi nebo bez nich
 • kalcifikovaná tendinitida ostruha kosti patní
FYZIOTERAPIE HRADIŠTKO

DÁLE NABÍZÍM

DÁLE NABÍZÍM

VOJTOVA METODA:

 • asymetrie (preference hlavičky na jednu stranu, otáčí se pouze přes jeden bok, plazí se přes jednu ruku)
 • nedostatečné vzpřimování (nezvedá hlavičku, neopírá se o ruce, neleze)
 • diastáza, porucha příjmu potravy (včetně refluxu) a vyprazdňování
 • trauma vzniklé při porodu (paréza brachiálního plexu, torticollis, zlomenina klíčku )
 • ortopedické vady (dysplazie kyčelního kloubu, pes equinovarus )
 • neurologická rizika – ohrožení CKP (centralní koordinacni porucha)
 • vrozené vývojové vady
 • neurologické diagnózy (dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, cévní mozkové příhody )
 • skoliózy
 • vadné držení těla a s tím spojené špatné pohybové stereotypy, „vbočené“ kotníky
 • akutní a bolestivé stavy

O MNĚ

O MNĚ

VZDĚLÁNÍ

1999 – 2003:  VOŠZ Brno, Merhautova,  Diplomovaný fyzioterapeut, (téma závěrečné práce: Fyzioterapie u poúrazových stavů míchy)

2008 – 2013: Fakulta ošetřovatelství a zdravotníckých odborných studii, SZU Bratislava, bakalářské studium fyzioterapie (téma bakalářské práce: Fyzioterapie u novorozenců s plagiocefálií)

fyzioterapie Hradištko

KURZY A ŠKOLENÍ

 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace – PNF (NCONZO – Brno)
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch dětí (RL- Corpus s.r.o. Olomouc)
 • Metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového systému
 • Reflexní terapie plosky nohy
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace postury
 • Využití proprioceptivní neuromuskulární facilitace u hemiparéz
 • Facilitační taping, stabilizace ramene a refresh posturální terapie s využitím pomůcek Propriomed/Bioswing
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Hluboký stabilizační systém páteře s bližším pohledem na funkci a roli bránice VRÚ Slapy (Mgr. Petr Bitnar)
 • Baňkování

ZAJÍMÁ MĚ

ZAJÍMÁ MĚ

VÝVOJOVÁ KINEZIOLOGIE

Zajímá mě zejména vývojová kineziologie, která se zabývá motorickým vývojem a ideálním pohybem dítěte. Mnohaletou praxí jsem získala bohaté zkušenosti s pacienty, kterým byla diagnostikována DMO, svalového onemocnění (myopatie), onemocnění pohybového  aparátu (skoliózy), poúrazové stavy CNS ( paraplegie, qvadruplegie, atd.)Prácovala jsem  v dětské lečebně Vesna, zkušenosti a vědomosti, které jsem zde získala mi pomohli lépe porozumět problematice vrozených vývojovych vad, pourazových stavech a  funkčních poruch pohybového aparatu u děti.

Své znalosti jsem prohlubovala a opravdu porozuměla až na seminářích s paní Marcelou Klemovou, která je  výbornou lektorkou, ale hlavně skvělým terapeutem Vojtovy metody. Vuživám ve své soukromé praxi hlavně  fyzioterapii deti Vojtovou metodou již od novorozeneckého věku a další techniky.

FYZIOTERAPIE HRADIŠTKO

MŮJ CENÍK

MŮJ CENÍK

TELEFONNÍ KONTAKT

Bc. Markéta Matisová, Dis.

 

777 630 723

ADRESA:

Benešovská 327

252 09 Hradištko 

Pondělí – Pátek  7:00 – 19:00

(po předchozím objednání)