FYZIOTERAPIE

je dynamický zdravotnický obor zaměřený na prevenci, 

diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu.

Vlivem fyzioterapeutických metod dochází k celkovému ovlivňování systému lidského těla.

 

Fyzioterapie v rámci celostní medicíny spolupracuje s lékařskými obory nejen v oblasti ortopedie, neurologie, gynekologie a obecné rehabilitace, ale také v rámci interního lékařství a psychoterapie

Kvalitní fyzioterapeut nahlíží na člověka komplexně, tedy nikdy ne pouze na bolestivé místo. 

O NÁS

O NÁS

Jsme zkušené fyzioterapeutky s odbornou způsobilostí s více než 15ti letou praxí a bohatými zkušenostmi se širokým spektrem diagnóz –  neurologických, ortopedických i chirurgických.

Pracujeme s dospělou i dětskou klientelou, již od kojeneckého věku.

 

Na našem pracovišti nabízíme komplexní fyzioterapii zahrnující:

  • vyšetření
  • konzultaci
  • využití specifických terapeutických technik (např. PNF metoda, Bobathova technika, SM System, DNS, Vojtova metoda, škola zad), měkké a mobilizační techniky, vše včetně instruktáže a edukace.

Jako doplňující léčbu nabízíme:

  • masáže
  • baňkování
  • kineziotejping
  • rázovou vlnu
  • tepelné procedury.

Petra Vondrášková, Dis.

Bc. Markéta Matisová, Dis.

FYZIOTERAPIE HRADIŠTKO
FYZIOTERAPIE HRADIŠTKO
FYZIOTERAPIE HRADIŠTKO

TRÁPÍ VÁS BOLESTI ZAD?

TRÁPÍ VÁS BOLESTI ZAD?

RŮZNÉ PŘÍČINY BOLESTÍ

Běžně se setkáváme  s tzv. vertebrogenní problematikou, tj. bolestmi zad různého původu.

 

Bolesti zad jsou nyní považovány za civilizační onemocnění vznikající z různých příčin – nejčastěji životní styl s nadmírou stresu, nedostatečná pohybová aktivita a koordinace pohybu, vadné držení těla, nadměrné přetěžování určitých svalových skupin při pracovních činnostech či sportu a případně úraz.

FYZIOTERAPIE HRADIŠTKO

PŘÍČINY JIŽ V DĚTSTVÍ?

Velká část poruch pohybového aparátu má své kořeny v ranném dětství, již ve věku do jednoho roku života, kdy je důležitý správný pohybový vývoj dítěte.

Děti, vzhledem k častému neúměrnému přetěžování organismu (nesprávný sed ve škole, psychická zátěž, výkonnostní sport v dětském věku) či naopak nedostačné pohybové aktivitě, přicházejí na naše pracoviště nejčastěji s těmito obtížemi – vadné držení těla, plochonoží, Morbus Scheuermann, skolióza, bolesti zad a hlavy.

NABÍZÍME VÁM

NABÍZÍME VÁM

NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

FYZIOTERAPIE HRADIŠTKO

FYZIOTERAPIE

se zabývá léčbou pohybového systému.

K diagnostice, terapii a prevenci jsou využívané speciální techniky, většinou manuálního charakteru. Terapie zahrnuje vyšetření a léčbu funkčních poruch pohybového aparátu, doporučení vhodných kompenzačních cviků a pohybových aktivit.
Metoda fyzioterapie vyžaduje aktivní

spolupráci klienta.

FYZIOTERAPIE HRADIŠTKO

KINEZIOTAPING

je metoda využívající lepení bavlněné pásky

na kůži pro ovlivnění pohybového a oběhového systému. Přináší úlevu během akutních

i chronických obtíží pohybového aparátu, podporuje proces hojení. Normalizuje svalové napětí, uvolňuje přetížené svaly a měkké tkáně

a zároveň zvyšuje napětí oslabených tkání. Stimuluje lymfatický a krevní systém,

tlumí zánět a snižuje otok měkkých tkání.

REGENERAČNÍ MASÁŽE

uvolňuje namáhané svaly a často poskytuje okamžitou úlevu. Odstraňuje únavu a svalové napětí, zmírňuje bolesti kloubů a hlavy. Prokrvuje především svalový a vazivový aparát, ale druhotně také vnitřní orgány. Dochází při ní ke zrychlení látkové výměny. Nastupuje celková regenerace organismu, odstranění únavy, pocit lehkosti a volnosti těla Masáž může prospět i kloubům díky prokrvení a vybalancování svalových skupin, které se upínají k danému kloubu.

FYZIOTERAPIE HRADIŠTKO

BAŇKOVÁNÍ

Baňkování vychází z tradiční čínské medicíny a pomáhá k celkové regeneraci. Působením baněk lze stimulovat vybrané body a oblasti, účinně odstranit bolesti, uvolnit ztuhlé svaly i kloubní blokády. Provádíme tzv. baňkovou masáž v kombinaci se statickým uložením baněk na vybrané lokality. 

RÁZOVÁ VLNA

Rázová vlna je prostředek fyzikální terapie využívaný k léčbě vybraných ortopedických a traumatologických diagnóz. Fyzikálním principem rázové vlny je (podobně jako u ultrazvuku) mechanické vlnění procházející tělesnou tkání. Mezi hlavní účinky terapie rázovými vlnami na tkáň patří okamžitá redukce napětí tkáně (postupné zmenšení úponových bolestí), protibolestivý efekt, urychlení tkáňového metabolismu a u jizevnatých procesů pak aktivace buněk produkujících vazivovou hmotu. 

VOJTOVA METODA

Vojtova metoda je neurokineziologický diagnostický a terapeutický systém vytvořený na základě dlouholetého pozorování a empirie.

Při hledání terapie pro děti se spastickou centrální parézou Vojta aktivoval pohybové vzory, které doposud u těchto dětí neviděl, což ho přivedlo k objevení reflexní lokomoce (vrozených modelů CNS – reflexního plazení a reflexního otáčení). V průběhu svého pozorování kineziologicky popisoval aktivované vzory reflexního plazení a reflexního otáčení a hledal jejich analogie ve vývoji motoriky.

NÁŠ TÝM

NÁŠ TÝM

fyzioterapie Hradištko

Petra Vondrášková, Dis.

FYZIOTERAPEUTKA

fyzioterapie Hradištko

Bc. Markéta Matisová, Dis.

FYZIOTERAPEUTKA

contactus-phone

TELEFONNÍ KONTAKT

Petra Vondrášková, Dis.

776 021 451

contactus-phone

TELEFONNÍ KONTAKT

Bc. Markéta Matisová, Dis.

777 630 723

ZAUJALI JSME VÁS?
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT.